Peranan Bahagian Multimedia dan Perhubungan Awam

Mengurus, merancang, memantau, mengawal selia hal ehwal multimedia dan perhubungan awam.

 

Unit Multimedia

 • Mengurus laman sesawang UPNM.
 • Mengurus penerbitan video korporat UPNM.
 • Mengurus penerbitan korporat (Diari, Prospektus, Profil Universiti, Kalendar dan Takwim)
 • Perkhidmatan jurufoto, juruvideo dan arkib gambar.
 • Perkhidmatan audio dan video.
 • Perkhidmatan paparan elektronik (TV Led / Digitalboard)
 • Perkhidmatan menyediakan banner/ bunting/ signboard dan sebagainya.
 • Mereka bentuk /menyediakan cenderahati universiti
 • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

Unit Perhubungan Awam

 • Mengurus hal ehwal perhubungan pemegang taruh.
 • Menyelaras dan mengurus hal ehwal perhubungan dan jaringan dengan institusi tempatan dan luar antarabangsa.
 • Menyelaras dan menjadi pengantara dengan pihak luar seperti Kementerian, Agensi Luar, FPJB dalaman serta antarabangsa berkaitan maklumat organisasi.
 • Mengurus Pelawat Antarabangsa, Pelawat Dalam Negara dan Pelawat Korporat.
 • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa.