Peranan Bahagian Jaringan Industri

Mengurus, merancang, memantau, mengawal selia hal ehwal jaringan industri universiti merangkumi dalam negara dan luar negara.

 

Unit Jaringan Industri

  • Mengeratkan hubungan dengan syarikat-syarikat industri termasuk industri tempatan.
  • Mendapatkan peruntukan offset melalui Industrial Collaboration Programs (ICP) dalam dan luar negara.
  • Menguruskan Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA) dalam dan luar negara.
  • Membantu mewujudkan penempatan Latihan Industri (LI) pelajar.
  • Membantu program Sangkutan Staf Akademik/Bukan Akademik di industri.
  • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti CEO@Faculty Programme universiti dengan kerjasama Fakulti/Pusat Pengajian.
  • Pusat Sehenti (One-Stop-Center) bagi program Universiti For Society (U4S) (Universiti Untuk Masyarakat) untuk projek Quadruple-Helix Model (Masyarakat - Universiti - Kerajaan - Industri) dibawah Kementerian Pengajian Tinggi.
  • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari semasa ke semasa.