Peranan dan Perkhidmatan di bawah Pejabat Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Antarabangsa):

 • Bahagian Pentadbiran
 • Bahagian Perhubungan Korporat
  • Unit Komunikasi
  • Unit Khidmat Masyarakat
 • Bahagian Jaringan Industri
  • Unit Jaringan Industri
 • Bahagian Multimedia dan Perhubungan Awam
  • Unit Multimedia 
  • Unit Perhubungan Awam