Program-program pengajian yang ditawarkan ialah:

 

Pusat Asasi Pertahanan

 • Asasi Kejuruteraan dan Teknologi (Z0470)

 • Asasi Pengurusan dan Strategi (Z0220)

 • Asasi Perubatan (Z0080)

 

Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

 • Sarjana Muda Doktor Perubatan (ZM00)

 

Fakulti Kejuruteraan

 • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (ZK01)

 • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (ZK08)

 • Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian (ZK23)

 • Sarjana Muda Penerbangan (ZK61)

 

Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

 • Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer) (ZC27)

 • Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas) (ZC20)

 • Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (ZC00)

 • Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dengan Sains Data (ZC33)

 • Sarjana Muda Teknologi Maritim (ZG37)

 • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Pengangkutan Maritim (ZG57)

 • Sarjana Muda Sains Ketangkasan Pertahanan (ZS01)

 

Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

 • Sarjana Muda Pengajian Strategi (ZP44)

 • Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan (ZP45)

 • Sarjana Muda Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan (ZP58)

 • Sarjana Muda Pertahanan dan Keselamatan Islam (ZP63)

 • Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kepolisan, Keselamatan Global dan Perisikan (ZP64)

 • Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa (Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa) (ZP65)

 • Diploma Pengurusan Logistik (Z2280)

 • Diploma Pentadbiran Perniagaan (Z2229)

 • Diploma Tahfiz dan Tafsir Al-Quran (Z2701)

Pusat Bahasa

 • Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya) (ZB03)

 

Akademi Kecergasan Pertahanan

 • Diploma Kecergasan Pertahanan (Z2038)