• Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) diwartakan pada 10 November 2006.
  • Bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 01 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Asasi dan Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

  • Mempunyai pengalaman mengendalikan program pengajian di peringkat Sarjana Muda selama 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan Universiti Teknologi Malaysia.

  • Seramai lebih kurang 1017 graduan lulusan dalam tiga bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan.

  • Program merangkumi bidang Sains, Teknologi Pertahanan dan Sastera.

  • Bahagian Pengurusan Akademik ditubuhkan pada tahun 2007 iaitu serentak dengan penubuhan UPNM. Sejak dari awal penubuhannya Bahagian Pengurusan Akademik diletakkan di bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar kemudian berada di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa dan kini di bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar.