UPNM menawarkan pengajian di peringkat pasca siswazah dalam dua mod pengajian bagi program Sarjana (Master) iaitu mod kerja kursus (coursework) dan mod penyelidikan (research). Program Doktor Falsafah (PhD) juga fokus kepada mod penyelidikan. Kedua-dua mod pengajian ini ditawarkan secara separuh masa (part time) dan sepenuh masa (full time).

 

PROGRAM MOD PENYELIDIKAN

UPNM menawarkan 141 lapangan penyelidikan bagi program pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah untuk mod penyelidikan.

(Sila rujuk UPNM Postgraduate Prospectus 2022-2026 / Muka surat 33 hingga 40)

 

PROGRAM MOD KERJA KURSUS

UPNM menawarkan 8 program pengajian di peringkat Sarjana untuk mod kerja kursus.

(Sila rujuk UPNM Postgraduate Prospectus 2022-2026 / Muka surat 8 hingga 29)