Fungsi Unit Peperiksaan & Pengijazahan (PEP) adalah :-

 • Menguruskan pengumpulan, pemprosesan maklumat dan kertas soalan peperiksaan.

 • Menguruskan pengeluaran jadual waktu peperiksaan.

 • Menguruskan pelantikan dan latihan kepada pembantu pengawas peperiksaan.

 • Menguruskan pelantikan ketua pengawas peperiksaan dan pengawas peperiksaan.

 • Menguruskan penyediaan venue dan bahan/alatan peperiksaan.

 • Menyelaraskan kutipan dan edaran skrip jawapan peperiksaan.

 • Menyelaraskan kemasukan markah peperiksaan dan pengeluaran keputusan peperiksaan.

 • Menguruskan pemprosesan rayuan semakan semula kursus dan rayuan menyambung pengajian.

 • Menyediakan senarai pelajar layak dianugerahkan ijazah.

 • Urusetia konvokesyen dan mengeluarkan senarai graduan.

 • Menguruskan transkrip akademik pelajar.
 • Menyelaraskan urusan data dan rekod konvokesyen.