Fungsi Unit Pentadbiran, Pengurusan Senat & Konvokesyen adalah :-

  • Menyediakan ringkasan kertas kerja cadangan Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.

  • Menyediakan minit mesyuarat Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik dan mengambil tindakan terhadap apa jua keputusan mesyuarat Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.

  • Mengemaskini laporan/buku Senat/Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik.

  • Menyelaras penubuhan fakulti/pusat/institut dan penawaran program baru.

  • Menyelaras proses jaminan kualiti program-program akademik untuk tujuan pengiktirafan.

  • Menyediakan laporan penilaian kursus dan pengajaran pensyarah.

  • Menguruskan jubah konvokesyen.