Fungsi Unit Pengurusan Data, Rekod & Pendaftaran Kursus adalah :-

  • Menguruskan urusan penjadualan dan pendaftaran kursus Sarjana Muda.

  • Menguruskan urusan pengesahan dan pelaksanaan kursus Sarjana Muda.

  • Menguruskan urusan penjadualan dan pendaftaran kursus.

  • Menyelaraskan urusan pendaftaran pelajar baru.

  • Mengemaskini status pelajar.

  • Mengemaskini fail dan rekod pelajar.