Fungsi Unit Pengambilan, Kemasukkan, Promosi & Permasaran Akademik (PKPPA) adalah :-

  • Menguruskan pendaftaran diri pelajar baharu

  • Menguruskan pengambilan dan kemasukan pelajar baharu

  • Menguruskan permohonan pertukaran program pengajian pelajar dalam masa seminggu selepas pelajar mendaftar

  • Menguruskan permohonan kes-kes rayuan kemasukan.

  • Menyediakan semua statistik kemasukan pelajar baharu

  • Merangka dan menyusun aktiviti pemasaran dan promosi.

  • Menyediakan Kalendar Akademik