Fungsi Unit ICT & Aplikasi Akademik adalah :-

  • Merancang, membangunkan dan menyelenggara sistem aplikasi maklumat di Bahagian Pengurusan Akademik
  • Menguruskan laman sesawang dan aktiviti rasmi di BPA
  • Menguruskan dan meyediakan capaian maklumat data yang berkaitan dengan SAP
  • Terlibat dalam pengahantaran data pelajar seperti MYRA
  • Menyalurkan maklumat pelaporan pelajar dalam bentuk laporan ataupun statistik
  • Membangunkan sistem yang mesra pengguna dan memenuhi keperluan pengguna di BPA
  • Memberi khidmat nasihat mengenai pembangunan sistem dan data pelajar