Pusat Penilaian APEL 

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa),

Aras 1, Bangunan Canselori,

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

57000 Sungai Besi, Kuala Lumpur

Tel : +603-90513400 samb. 2309