26-27 Mac 2013 : Pusat Pembangunan Akademik, UPNM telah menjadi tuan rumah bagi Mesyuarat Ketua-ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran IPTA Malaysia (MAGNETIC) Ke-22 Bil 1/2013. Mesyuarat ini telah dirasmikan oleh YBhg Prof Dr Rugayah binti Mohamed, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)