Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
24 October 2021 / 18 Rabiul Awal 1443
Tetapan

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

PerananPeranan, bidang tugas dan tanggungjawab IAD juga diperjelaskan lagi di dalam Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia bertarikh 21 Julai 1998 yang bertajuk “Garis panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan”.

Tanggungjawab


Tarikh Kemaskini: 23 Julai 2019