Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
24 October 2021 / 18 Rabiul Awal 1443
Tetapan

LATAR BELAKANG

Bahagian Audit Dalam (Internal Audit Division [IAD]), Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) telah diwujudkan pada 1 Mac 2011 selaras kehendak Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998 – Garis Panduan Mengenai Peranan Dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun.

IAD menjalankan fungsi bebas dalam memeriksa dan menilai aktiviti-aktiviti universiti, memberikan perkhidmatan sokongan kepada pihak Pengurusan dan Lembaga Pengarah Universiti (LPU) serta membuat laporan kepada Naib Canselor dari segi pentadbiran. Manakala dari segi fungsi audit pula, bertanggungjawab memberi laporan kepada Jawatankuasa Audit (JKA).

Tarikh Kemaskini: 22 Julai 2019