Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
24 October 2021 / 18 Rabiul Awal 1443
Tetapan

MUAT TURUN

Geran Dokumen
Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Garis Panduan

Manual MyGrant

Prototype Development Research Grant Scheme (PRGS)

Garis Panduan

Skim Geran Program Pemindahan Ilmu

Garis Panduan Industri

Borang Permohonan Industri

Borang KTP-Flagship Industri

Garis Panduan Komuniti

Borang Permohonan Komuniti

Borang KTP-Flagship Komuniti

Borang PPPI

UPNM.PPPI.001 - BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN BAHAN PAKAI HABIS/PERALATAN/ PERKHIDMATAN

UPNM.PPPI.002 - BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK/ PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH

UPNM.PPPI.003 - BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PENERBITAN ARTIKEL

UPNM.PPPI.004 - BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN BAYARAN HONORARIUM /SAGUHATI

UPNM.PPPI.005 - BORANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN AKTIVITI LUAR (DALAM NEGARA)

UPNM.PPPI.006 - BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI PAMERAN DALAM NEGARA/LUAR NEGARA

UPNM.PPPI.007 - BORANG PERMOHONAN SANGKUTAN LUAR NEGARA ( bersama Lampiran A dan Lampiran B )

UPNM.PPPI.008 - BORANG PERMOHONAN PINDAAN AGIHAN PERUNTUKAN GERAN PENYELIDIKAN

UPNM.PPPI.009 - BORANG PERMOHONAN PERLANJUTAN GERAN PENYELIDIKAN

BORANG PERMOHONAN GERAN JANGKA PENDEK

BORANG PENDAFTARAN PROJEK TANPA GERAN

BORANG LAPORAN KEMAJUAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA PROGRESS REPORT)

BORANG PENCALONAN PENILAI MYGRANT

BORANG AKUAN PENYELESAIAN PEMBERHENTIAN PEMBANTU PENYELIDIK / PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH

BORANG PENILAIAN GERAN

BORANG PENGESAHAN STATUS TAMAT PROJEK PENYELIDIKAN DAN PENUTUPAN AKAUN

Tarikh Kemaskini: 01 Oktober 2021