Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
22 October 2021 / 16 Rabiul Awal 1443
Tetapan

TAHUN 2010

BLUE PRINT FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE MALAYSIAN ARMED FORCES

Dalam memastikan UPNM melahirkan mahasiswa berkualiti, deraf ‘A Blueprint for Leadership Development in The Malaysian Armed Forces’ telah diwujudkan melalui pusat ini bagi menerapkan ilmu kepimpinan. Ilmu kepimpinan ini bukan sahaja diterapkan kepada mahasiswa malah kepada semua warga UPNM merangkumi staf awam dan tentera. Penglibatan stakeholders seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengajian Tinggi serta agensi-agensi yang lain amat membantu dalam memantapkan lagi blueprint ini melalui perkongsian dan sumbangan idea bagi menjadikannya relevan seiring dengan arus pembangunan negara. Kini, blueprint ini masih diperingkat perbincangan selanjutnya.

Tarikh Kemaskini: 15 Februari 2012