Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
19 January 2022 / 16 Jamadil Akhir 1443
Tetapan

AKTIVITI 2015

An-Nur Intelligence Light : Saving, Safety & Security

An-Nur Intellegent Light

Satu kolaborasi antara CODRAT dan Syarikat R&Z Waja Engineering (M) Sdn Bhd bagi menjayakan penyelidikan An – Nur Intelligent Light : Saving, Safety & Security. Penyelidikan ini bertujuan untuk mencipta satu sistem automatik menyalakan lampu apabila terdapat pergerakan di kawasan terlibat serta sistem yang mempunyai ciri-ciri keselamatan (surveillance).

Layered Intelligent Integrated Surveillance System (LIISS)

CODRAT dan Syarikat Polaris Technology Sdn. Bhd akan bekerjasama untuk melaksanakan satu kajian/penyelidikan serta penyesuaian (research & adaption) bagi projek Layered Intelligent Integrated Surveillance System.

Prototype Development : Fully Automated, Self - Cleaning & Touchless Mobile Toilet

Prototype Development : Fully Automated, Self - Cleaning & Touchless Mobile Toilet adalah prototaip penyelidikan hasil usahasama dengan Syarikat UPNMADSEC dan CODRAT. Protaip ini merupakan sistem mobile toilet yang lebih mesra pengguna dan tahap kebersihan kepada ‘up market’ (VVIP).

National Blueprint for the National Robotic Technology

CODRAT telah dilantik sebagai Ketua Kumpulan bagi Klauster Keselamatan dan Pertahanan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Malaysia Robotic and Automation Society (MyRAS) dengan kerjasama SIRIM Berhad bagi menerajui Bengkel Pembangunan National Robotic Blueprint.

Bengkel Pembangunan National Robotic Blueprint

Antara objektif pembangunan ini adalah untuk merangka keperluan pengguna/pasaran (market need) bagi cadangan pembangunan projek strategik robotik.

Weapon System Engineering and Technology

SMEO

CODRAT merupakan Ketua Jawatankuasa Kerja bersama SME Ordanance untuk mengetuai 7 projek iaitu :

1) Formulation of CS (Tear Gas)

2) Storage of Explosive

3) Propellant/Technology

4) Common Mortar 81mm Charge Weight System

5) Facility Sharing at UPNM and SMEO

6) Counter ID

7) Executive Education

Technology Depository Agency

TDA

CODRAT telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa National Weapon Blueprint di bawah kelolaan Technology Depository Agency (Kementerian Kewangan) melalui kaedah offset perolehan strategik.

National Science and Research Council (NSRC)

Pengarah CODRAT adalah ahli ex-efficio NSRC yang dipengerusikan oleh Penasihat Sains di Jabatan Perdana Menteri.


Tarikh Kemaskini: 30 Jun 2016