Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
14 August 2020 / 24 Zulhijjah 1441
Tetapan

SENAT

Senarai Ahli Senat

Lt Jen Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Jalal
Naib Canselor

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok
Memangku Tugas Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Lt Kol Prof. Ts. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Brig Jen Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dato’ Dr. Jesbil Singh@Jasbir Singh Sandhu
Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat)

Prof. Dato’ Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi
Penolong Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Brig Jen Rozainy bin Ahmad Rapiee @ Ahmad Rofie TUDM
Komandan, Akademi Latihan Ketenteraan

Puan Sarina binti Abdul Rani
Pendaftar

Encik Mohd Hairay bin Md. Yusof
Bendahari

Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim
Ketua Pustakawan

Prof. Dr. Aidy bin Ali
Dekan, Pusat Pengajian Siswazah

Lt Kol Prof. Madya Dr. Khairol Amali bin Ahmad (Bersara)
Dekan, Fakulti Kejuruteraan

Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara)
Dekan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan

Lt Kdr Dr. Mohd Norsyarizad bin Razali TLDM (Bersara)
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan

Brig Jen Prof. Datuk Dr. Hj. Adnan bin Hj. Abdullah
Dekan, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus
Pengarah, Pusat Pentropikalan

Prof. Madya Dr. Norhana binti Abdul Halim
Pengarah, Pusat Asasi Pertahanan

Prof. Madya Dr. Norshima binti Zainal Shah
Pengarah, Pusat Bahasa

Prof. Dr. Mohar bin Kasim
Pengarah, Akademi Kecergasan Pertahanan

Kol Felo Kanan Sofian bin Kamaruddin (Bersara)
Pengarah, Institut Pengajian Eksekutif UPNM (NIEEd)

Mej Prof. Madya Ir Dr. Razali bin Abidin (Bersara)
Pengarah, Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan (CODRAT)

Prof. Dato’ Dr. Hamzah bin Ahmad
Pengarah, Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa (CDISS)

Prof. Dr. Abdul Ghapor bin Hussin
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

Prof. Dr. Risby bin Mohd Sohaimi
Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Siswazah

Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest@Abdul Shatar (Bersara)
Pengarah, Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia

Prof. Fatimah binti Dato Ahmad
Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Malaysia

Puan Zunika binti Sulaiman
Pegawai Undang-Undang, Pejabat Naib Canselor


Ahli Turut Hadir

Lt Kol Shahrul bin Sahusi
Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan

Prof. Madya Dr. Hassan Al-Banna bin Mohamed
Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data

Dr. Mohd Rizal bin Mohd Isa
Pengarah, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Urus Setia

Mohd Fadhzil bin Zainol
Timbalan Pendaftar
Bahagian Pengurusan Akademik

Muhammad Khaidzir bin Lokman
Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Pengurusan Akademik

Tarikh Kemaskini: 16 Jun 2020