Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
29 November 2021 / 24 Rabiul Akhir 1443
Tetapan

YURAN PENGAJIAN

Yuran Pengajian (Mod Penyelidikan)

YURAN PENGAJIAN - KADAR SEMASA*

PELAJAR MALAYSIA PELAJAR ANTARABANGSA
Sarjana Doktor Falsafah Sarjana Doktor Falsafah
Separuh Masa Sepenuh Masa Separuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa Sepenuh Masa
YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN (PENDAFTARAN KEMASUKAN)

Pendaftaran

Alumni

Konvokesyen

Yuran Peperiksaan

150.00

100.00

250.00

500.00

150.00

100.00

250.00

500.00

150.00

100.00

250.00

1000.00

150.00

100.00

250.00

1000.00

150.00

100.00

250.00

500.00

150.00

100.00

250.00

1000.00

YURAN BERULANG (PER SEMESTER)

Perkhidmatan

Kesihatan

Insuran

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

450.00

50.00

50.00

YURAN PENGAJIAN (PER SEMESTER)

Yuran Pengajian

1000.00

1500.00

1000.00

1500.00

3000.00

3000.00

PEMBAYARAN

Semester 1

2550.00 3050.00 3050.00 3550.00 4550.00 5050.00

Semester Seterusnya

1550.00 2050.00 1550.00 2050.00 3550.00 3550.00

* Semua kadar adalah tertakluk kepada perubahan oleh pihak PPS mengikut budi bicara tanpa memberi notis.

Yuran Pengajian (Mod Kerja Kursus), sila rujuk di sini.

Tarikh Kemaskini: 05 Februari 2021