Paparan: Kontras Tinggi | Asal
white blue red green big font small font W3C
29 November 2021 / 24 Rabiul Akhir 1443
Tetapan

FAKULTI / PUSAT

FAKULTI

Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan
• Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan
• Jabatan Pengajian Strategik

Fakulti Kejuruteraan
• Jabatan Kejuruteraan Awam
• Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
• Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan
• Jabatan Sains & Teknologi Maritim
• Jabatan Sains Komputer

Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan
• MEQAR
• Fisiologi
• Biokimia
• Anatomi
• Makmal Kemahiran Klinikal


PUSAT

Pusat Asasi Pertahanan
Pusat Bahasa
Pusat Pengajian Siswazah
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
Pusat Pembangunan Profesional
Pusat Jaminan Kualiti
Pusat Penerbitan
Pusat Sains Kejurulatihan
Pusat Keusahawanan dan Inovasi
Pusat Sukan
Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Tarikh Kemaskini: 05 Jun 2012