Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
19 January 2022 / 16 Jamadil Akhir 1443
Setting

OBJECTIVE

Objektif

1. Menjalankan kajian mengenai falsafah kepimpinan di peringkat siswazah dan Pegawai-Pegawai Angkatan Tentera Malaysia merangkumi leadership at the tactical, operational and strategic levels.

2. Menentukan program dan interventions yang diperlukan.

3. Menggubal dan mengurus modul-modul / program-program bagi membantu pembangunan profesional pegawai-pegawai ATM.

4. Menjadikan sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan yang terhebat di rantau Asia- Pasifik dalam bidang pembangunan kepimpinan melalui Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional.


Bidang Kajian

Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional telah memfokuskan kepada dua (2) aspek latihan yang kategorikan seperti berikut:

a. Aspek Kepimpinan:

Menggubal doktorin kepimpinan dan program-program diperingkat siswazah dan pegawai profesional Angkatan Tentera Malaysia (ATM) (Leadership development at the tactical, operational and strategic levels).


b. Aspek Pembangunan Profesional:

Meningkatkan profesionalisma pegawai Angkatan Tentera Malaysia (ATM) melalui program-program / kursus-kursus profesional / eksekutif.

Last Updated: 08 March 2011