Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
19 January 2022 / 16 Jamadil Akhir 1443
Setting

INTRODUCTION

Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional adalah sebuah Pusat Kecemerlangan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) yang bertanggungjawab menjadikan UPNM sebagai sebuah universiti yang cemerlang dalam meningkatkan profesionalisma di kalangan pelajar (Pegawai Kadet/Awam), staf pengurusan dan pentadbiran, pensyarah (Awam/Tentera) dan Pegawai Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di UPNM seterusnya melahirkan keperibadian Intellectual Leader of Character.

Peranan utama pusat ini bukan sahaja menyediakan Kursus-Kursus Kepimpinan dan Modul-Modul Pembangunan Profesional kepada UPNM dan ATM bagi membangunkan sumber manusia dan organisasi dalam bidang akademik, latihan ketenteraan dan isu-isu pembangunan sahsiah kepimpinan di kalangan pelajar, para akademia dan pegawai tentera di UPNM dan ATM, malah juga kepada pelajar, staf dan pegawai di lain-lain Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi-Agensi Keselamatan yang lain untuk mencapai maksud tersebut.

Pejabat Pengarah (Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, 57000 Kem Sungai Besi.
Tel : 603 9051 3400
E-mel : zahimi@upnm.edu.my

Last Updated: 01 April 2021