Display: High contrast | Normal
white blue red green big font small font W3C
29 November 2021 / 24 Rabiul Akhir 1443
Setting

YEAR 2009

PELAN STRATEGIK UPNM 2009-2014

Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional berperanan sebagai urusetia dalam usaha menerbitkan Pelan Strategik UPNM 2009-2014. Pelaksanaannya adalah melibatkan pengurusan universiti dan pegawai-pegawai kanan daripada stakeholders iaitu kementerian pertahanan dan kementerian pengajian tinggi. Pelan Strategik ini merangkumi keseluruhan aspek pembangunan universiti meliputi pengurusan akademik, R & D, pengantarabangsaan serta imej dan identiti universiti dengan menjadikan ‘Creating A Future of Excellence’ sebagai tajuk mendokong hasrat pembangunan ini.UPNM EXECUTIVE SERIES

UPNM Executive Series merupakan syarahan umum yang diadakan secara bersiri. Program ini mengetengahkan pakar dalam pelbagai bidang meliputi ekonomi, pertahanan, pendidikan dan pelbagai bidang lain. Bukan sahaja sambutan diperolehi dari kampus malah IPTA dan agensi kerajaan swasta yang lain hadir menjayakan program ini. Berikut adalah program-program yang telah diadakan.

1. UPNM Executive Series 1/2009
The Global Financial Crisis and Its Implications for Malaysia
Penceramah: Dato’ Dr. K. Govendan
Timbalan Ketua Pengarah
Unit Perancangan Ekonomi

2. UPNM Executive Series 2/2009
Major Challenges Facing UK Defence Acquisition Issues For Malaysia
Penceramah: Dr. David Moore
Cranfield University

3. UPNM Executive Series 3/2009
Leadership At The Tactical Level: Personal Experiences
Penceramah: Mej Jen Datuk Abdul Kadir bin Nordin (B)

Last Updated: 15 February 2012